سرویس های قابل ارائه در شرکت مهندسی هرمس

خدمات ما

 • سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
 • سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015
 • سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت پرسنل :ISO45001:2018
 • سیستم مدیریت وایمنی وبهداشت در صنایع غذایی : HACCP
 • سیستم مدیریت وایمنی وبهداشت در صنایع غذایی: ISO22000:2018
 • سیستم مدیریت کیفیت در صنایع پزشکی : ISO13485:2016
 • سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی :ISO/TS 16949:2016
 • سیستم مدیریت اعتبار دهی در آزمایشگاه :ISO/IEC17025:2017
 • سیستم رضایتمندی مشتری : ISO10004:2018
 • سیستم مدیریت ایمنی اطلاعات وفن آوری : ISMS-IISO27001:2005
 • سیستم مدیریت کیفیت در منابع نفت ، گاز وپتروشیمی : ISO/TS29000
 • سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 • سیستم مدیریت کیفیت ایمنی و بهداشت ومحیط زیست QHSE-MS
 • سیستم اعتبار بخشی بیمارستانی و مراکز درمانی ACI
 • استاندراد حلال HALAL
 • طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP
 • استاندراد بین المللی راه آهن  IRIS
 • ارزیابی عملکرد محیط زیست ISO14031
 • ارتباطات محیط زیست ISO-DIS 14063
 • ارزیابی چرخه حیات ISO 1401X
 • گسترش عملکرد کیفیت QFD
 • طراحی آزمایش ها DOE
 • کنترل فرایند آماری SPC
 • خطاناپذیری POKAYOKE
 • ارزیابی داخلی آزمایشگاه های طبی ISO 15189
 • سیستم مدیریت آموزش مراکز آموزشی IWA2
 • استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی WFME
 • تعالی سازمانی EFQM
 • مدیریت استراتژیک SWOT
 • بهره وری P.R
 • سیستم مدیریت آموزش ISO10015
 • نگهداری وتعمیرات  بهره ور فراگیر TPM
 • مدیریت تغییر MOC
 • بازرسی مخازن CNG    ISO19078
 • بازرسی ظرفیت تحت فشار API510
 • استانداردمحصول از استاندارد ترکیه TSE
 • استاندارد محصول از استاندارد روسیه GOST
 • تاییدیه محصول CE اروپا
 • استاندارد محصول آمریکا FDA
 • مدیریت سیستم ها و مطالعات راهبردی
 • عارضه یابی عمیق و سطحي سريع
 • مطالعات راهبردی و برنامه ريزي استراتژيك
 • تدوین استراتژی زنجیره تامین
 • تدوین استراتژی کسب و کار
 • مدل بنیادی اروپایی کیفیت (ERQM)
 • کارت امتیازی متوازن (BSC)
 • ارزیابی عملکرد سازمان
 • مدیریت توسعه کارآفرینی و منابع انسانی
 • طراحی سازمان و تجزیه و تحلیل شغل
 • برنامه ریزی تامین نیروی انسانی
 • طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان
 • طراحی و استقرار سیستم برنامه ریزی ، اجراء و ارزیابی آموزش
 • طراحی نظام انگیزشی و رفاهی کارکنان
 • طراحی نظام روابط کار
 • طراحی نظام مدیریت مشارکتی
 • طراحی نظام جامع مدیریت منابع انسانی
 • نیاز سنجی آموزش
 • طراحي و اجراي سيستم جامع آموزش
 • اجرای کنفرانسهای آموزشی کوتاه مدت ” توسعه و کارآفرینی و منابع انساني
 • ارائه خدمات مشاوره ای آموزشی به کارکنان واحدهای صنعتی و کمک به توسعه استانداردهای تولید
 • طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول(APQP)
 • طراحی آزمایشات (DOE)
 • توسعه خانه کیفیت (QFD)
 • تجزیه و تحلیل عوامل شکست (FMEA)
 • هزینه های کیفیت (COQ)
 • تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری (MSA)
 • شش سیگما
 • مهندسی معکوس (R.E)
 • مهندسی مجدد (BPR)
 • مهندسی ارزش (V.E)
 • الگو برداری (Bench Marking)
 • مدیریت زنجیره تامین (SCM)
 • 5S  اداری و کارگاهی
 • شناخت و تدوین IT master plan
 • سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان
 • استقرار چرخه بهره وری در سازمان (pc)
 • زمان سنجی و ظرفیت سنجی
 • اتوماسیون اداری
 • سیستم اداری و پرسنلی
 • مدیریت کیفیت جامع TQM
 • سیستم جامع نگهداری و تعمیرات (TPM)
 • سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)
 • سیستم پیشنهادات (SS)
 • سیستم جامع برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی
 • سیستم مدیریت و کنترل پروژه
 • سیستم های بازاریابی
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) 
 • سیستم جامع فروش و خدمات پس از فروش
 • سیستم انبار و كنترل موجودي
 • سیستم تدارکات (داخلی و خارجی)
 • سيستم ارزيابي تامين كنندگان
 • سیستم حقوق و دستمزد
 • سیستم های مالی
 • سيستم حسابداري صنعتي
 • قیمت گذاری بر مبنای هدف
 • سيستم بودجه بندي
 • خدمات مهندسي و بازرگاني
 • مطالعات شناسایی و انتقال تکنولوژی
 • مطالعات امکان سنجی برای سرمایه گذاری (F.S)
 • مطالعات بازار
 • طرح تجاری (Business plan)     
 • پروژه هاي کاهش مصرف انرژی
 • طرحريزي واحدهاي صنعتي
 • مدیریت تحقیق و توسعه (R&D)
 • تجارت الکترونیک (E-Commerce)
 • مطالعه و بررسی امکان joint venture
 • استاندارد های EN
 • استاندارد ISO 24510 کیفیت آب آشامیدنی
  سبد خرید