همه نوشته های : useradmin

دیرینه شناسی / تبارشناسی  بحــران

توسط در مقالات 21 آگوست 2021

 بسمه تعالی دیرینه شناسی / تبارشناسی  بحــران امیـن امینـی دکترای رفتارسازمانی و منابع انسانی   به لحاظ مفهومی بحـران خود یک مفهوم بحران زا و بحران زی است . اگرچه تاریخ جوامع بشری روایتی مستمر و بلااقطاع از سناریو ها و بازی های بحران است لیکن تاکنون گفتمان ، ترجمان و ادبیات واحد و شفافی […]

گونه شناسی ( تیپولوژی ) بحــران

توسط در مقالات 21 آگوست 2021

 بسمه تعالی گونه شناسی ( تیپولوژی ) بحــران امیـن امینـی دکترای رفتارسازمانی و منابع انسانی   بحران ها و محیط های پیرامون آن ها بسیار متنوع ، متفرق و گوناگون هستند و تدبیر و مدیریت هریک داستان و سناریوی انحصاری و تخصصی مربوط به خود را دارد، به عبارت دیگر در تحدید و تدبیر هر […]

مدیریت بحران

توسط در مقالات 21 آگوست 2021

 بسمه تعالی مدیـریـت بحـــران امیـن امینـی دکترای رفتارسازمانی و منابع انسانی   سیستم ها و نظام ها به مثابه سوژه نمایان نمی شوند ، اما تنها سوژه ها هستند که می توانند در بحران ها درگیر شوند . تنها هنگامی که اعضای یک جامعه اصلاحات ساختاری را به مثابه خطری برای موجودیت مستمر خود تلقی […]

    سبد خرید