معرفی استانداردها

آشنایی با مفاهیم ایزو (ISO) International Organization for Standardization  

مقر آن در ژنو مي باشد, يك سازمان غير دولتي بين المللي است كه در 24 فوريه سال 1947 تاسيس يافت. اين سازمان متشكل از موسسه هاي ملي استاندارد كردن 130 كشور بزرگ و كوچك, صنعتي و در حال توسعه از كليه مناطق دنيا مي باشد. وظيفه اصلي (ISO) توسعه استاندارد كردن و فعاليت هاي مرتبط در جهان با نگرشي تسهيل كننده نسبت به تبادلات بين المللي كالاها و خدمات, بهبود همكاري در محدوده علمي, فني, اطلاعاتي و فعاليت هاي اقتصادي و حمايت از توليد كننده و مصرف كننده مي باشد. سازمان بين المللي استاندارد (ISO) تدوين استانداردهاي فني و اختياري را بر عهده دارد. اين استانداردها تقريباً شامل كليه موارد مربوط به تكنولوژي مي گردد و نيز كمك به ساخت و عرضه كالاها و خدمات موثرتر, ايمن تر و بهداشتي تر مي نمايد. استانداردهاي (ISO) تجارت و بازرگاني بين كشورها را آسان تر و صحيح تر مي كند و به طور كلي از مصرف كنندگان كالاها و خدمات حمايت كرده و زندگي آنها را سهل تر مي نمايد. به عبارت ديگر اقدامات (ISO) كه منتج به موافقت نامه هاي بين المللي گشته, نهايتا به صورت استانداردهاي بين المللي چاپ مي شود.

سازمان بين المللي استاندارد (ISO) از اعضاي خود تشكيل شده است و سازمان هاي عضو اعضاي اصلي يا Member baby نمايندگان مراجع استاندارد كردن در كشورهاي متبوع خود مي باشند, بنابراين فقط يك سازمان مي تواند به عنوان نماينده از هر كشور عضويت يابد.

از اعضاي ديگر سازمان بين المللي استاندارد (ISO) عضو مكاتبه اي (Correspondent Member) مي باشد كه معمولا سازماني از يك كشور است كه تا به حال فعاليتي در ارتباط با استاندارد كردن و تدوين استاندارد نداشته است. اين سازمان صرفاً در مواردي كه ذي نفع است اطلاعاتي كسب مي نمايد و در فعاليت هاي فني مشاركتي ندارد.

عضو ديگر (ISO) عضو مشترك (Subscriber Member) است كه كشورهايي كه داراي اقتصادي خرد مي باشند مي توانند اين عضويت را داشته باشند.

سازمان بين المللي استاندارد تا پايان ژانويه 2001 داراي 138 عضو شامل 91 عضو اصلي, 36 عضو مكاتبه اي و 11 عضو مشترك بوده است. موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از جمله اعضاي اصلي آن بوده و در تدوين استانداردهاي بين المللي مشاركت دارد.

كلمه (ISO) از چه مشتق شده است؟

تصور مي شود كه كلمه (ISO) مخفف International Organization for  Standardization است, در حالي كه مخفف عبارت مذکور مي بايست به صورت (IOS) باشد. در اصل از كلمه يوناني (isos) مشتق شده و به معني (برابر) و ريشه پيشوند (iso) در انگليسي است.

از ((برابر)) تا ((استاندارد)) علت انتخاب كلمه (ISO)به عنوان نام يك سازمان بين المللي به سهولت دانسته مي شود. سازمان بين المللي استاندارد, در صورت توجه به زبان كشورهاي عضو, در انگليسي به صورت (IOS) و در فرانسه به صورت (OIN) در مي آيد ولي به طور كلي بدون در نظر گرفتن زبان كشور خاص, نام سازمان بين المللي استاندارد به صورت (ISO) خلاصه مي شود.

چرا نياز به استانداردهاي بين المللي است و تدوين استانداردهاي بين المللي چگونه انجام مي گيرد؟

به طور كلي استانداردها توافق نامه هاي مستند شده, متضمن ويژگي ها, مشخصات فني يا ساير ضوابط دقيق جهت استفاده به عنوان قوانين, راهنما يا شرح مشخصات به منظور حصول اطمينان از مناسبت مواد, كالاها, فرآيندها و خدمات با اهداف مورد نظر مي باشد وجود استانداردهاي ناهماهنگ براي تكنولوژي هاي مشابه در كشورها و مناطق مختلف منجر به ايجاد (موانع فني فرا راه تجارت) مي گردد.

صنايع صادرات گرا نياز به قبول كردن استانداردهاي بين المللي, به منظور منطقي كردن فرآيند تجارت بين المللي را حس كرده اند و اين امر از دلايل اصلي تاسيس (ISO) بشمار مي رود.

كار فني (ISO) كاملا غير متمركز و در چارچوب تشكيلات 2850 كميته فني, زير كميته و گروههاي كاري انجام مي گيرد. در اين كميته ها نمايندگان متخصصين صنعت, موسسه هاي تحقيقاتي, صاحب نظران دولتي, سازمان هاي مصرف كننده و سازمان هاي بين المللي از كليه نقاط دنيا به عنوان شركاي واحد حل مشكلات جهاني استاندارد كردن گرد هم مي آيند. به طوري كه در اجلاسيه هاي (ISO) در هر سال حدود 30000 متخصص شركت مي نمايند.

كميته هاي فني (ISO) متشكل از اعضاي فعال (P-member) و اعضاي ناظر (O-member) مي باشد كه وظيفه دارند تدوين استانداردهايي را كه ضروري به نظر مي رسد, بررسي و مطرح نمايند. پس از موافقت اعضا با موضوع پيشنهادي, مدارك علمي و فني مربوط (Draft Committee) تهيه و بين اعضا توزيع مي گردد كه پس از انجام اصلاحات لازم به صورت پيش نويس نهايي استاندارهاي بين المللي ( Draft International Standard) در مي آيند..

استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001:2008&ISO9001:2015

Quality Management System - QMS

سازمان بین الملی استاندارد (ISO) در سال1987  توسط کمیته فنی (TC 176)،استانداردهای سری 9001 ISO را عرصه نمود.  استاندارد  ISO 9001:2008  با تکیـه بر رویکرد فرایندی و منطق بهبود مداوم ، بر کیفیت مدیریت تمرکز داشته و سازمان ها را جهت کسب فرصت های جدید در محیط رقابتی امروز آماده می سازد . در این استانــدارد ، الزامات یک سیستــم مدیریت کیفیت برای مواردی مشخص می گردد که یک سازمان نیازمند به اثبات توانایی خود در ارائه محصولاتی دارد که می بایست خواستـه های  مشتری و الزامات قانونی مربوطه را براورده نمایند . هدف اصلی این استاندارد ، ارتقائ سطح رضایتمنـدی مشتریــان بوده و قابــل پیاده سازی و دریافت گواهینامه در تمامی زمینه های کاری می باشد . امروزه دریافت گواهینامــه 9001 ISO دلیلــی بر تعهــد سازمان ها به کیفیت و همچنین ارتقاء آن از طریق اصلاح فرایندها و بهبود مداوم در مقایسه با رقبا می باشد

مزایا و نتایج حاصل از استقرار سیستم استاندارد ISO 9001  

بهره گیری از اصول علمی مدیریت و روشهای نوین مدیریتی

افزایش سطح کارایی پرسنل با برگزاری کلاسهای آموزشی مربوطه

افزایش توان پاسخگویی سازمان مطابق با خواسته ها و نیازهای مشتریان

ایجاد فضای کار گروهی و حسن انجام وظیفه همه افراد از مدیران ارشد تا سایر کارکنان

ایجاد مدیریت هزینه جهت کاهش هزینه ها

ایجاد سیستم کنترل و ارزیابی مداوم امور ، جهت به حداقل رساندن عیوب خدمات

جلب اعتماد مشتری به سازمان و کاهش زمان ارائه خدمات

ایجاد سیستم فرصت یابی و حداکثر بهره برداری از منابع و ظرفیتهای موجود سازمان.

جلوگیری از به هدر رفتن سایر منابع سازمان به واسطه عدم استقرار نظم و انضباط تیمی

بهره گیری از کیفیت برتر و پیشرو بودن درارائه خدمات به مشتریان

استاندارد مدیریت محیط زیست ISO14001

Environmental Management Systems

توجه روز افزون به حفظ محیط زیست وافزایش آگاهی، انتظارات و الزامات طرف های ذینفع نسبت به توسعه پایدار، مستلزم نگرش سیستمی در اتصال با قوانین ، ضوابط ملی ومنطقه ای می باشد . سری استاندارد ISO 14001 با پرداختن به موضوعات مختلــف در زمینه محیط زیست،زمینه مناسبی را در سازمان ها برای درک مفاهیم محیط زیستی و به کارگیری روش های متفاوت در طرح ریزی ، اجرا وکنترل  فرایندهای سازمان در توجه به رویکرد محیط زیست ، فراهم می آورد.این سیستم بخشی از الزامات مدیریتـی که همان ساختار سازمانی ،منابع لازم جهت انجام ، برنامه ریزی وطرح ریزی فعالیت ها ، تشریح مسئولیت ها معین نمودن روشها و نحوه اجرای کار  در راستای حفظ محیط زیست است ، را شامل می شود.

استاندارد ISO 14001 نیز نظیر استاندارد  ISO 9001  مبتنی بر چرخه بهبود PDCA بر نامه ریزی ، اجرا ، کنترل و اقدام  می باشد و برای سازمان هایی که خود را متعهد به حفظ محیط زیست می دانند ،کاربرد دارد .

استاندارد مدیریت و بهداشت حرفه ای ISO45001:2018

استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ ، مطابق ساختار جدید استانداردهای سیستم مدیریت از ساختار ده بندی تشکیل‌شده است و به‌راحتی با سایر استانداردهای مدیریتی نظیر استاندارد ISO 9001:2015 و استاندارد ISO 14001:2015 یکپارچه‌سازی می‌شود.

این استاندارد به دنباله استاندارد ایمنی شغلی حوادث و بیماری‌های مربوط به کار، بار سنگینی بر دوش سازمان‌ها و در سطح کلان، جامعه، می‌باشد. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی کار، هرروز بیش از ۶۳۰۰ نفر در حوادث ناشی از کار و بیماری‌های ناشی از آن در جهان می‌میرند و تقریباً حدود ۲.۳ میلیون در سال می‌باشد.
قبل از سال ۱۹۹۹ سازمان‌ها، استاندارد ملی ایمنی و بهداشت سلامتی را رعایت می‌کردند در سال ۱۹۹۹ گروه پروژه OHSAS با محوریت BSI ، سری OHSAS 18000 با دو مشخصات شامل الزامات سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی OHSAS 18001 و راهنمای کاربردی استقرار آن در قالب OHSAS 18002 را منتشر کرد.

استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO22000

Food Safety Management Systems

استاندارد ISO 22000: 2018، سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی الزامات سازمان‌ها در زنجیره مواد غذایی، با تمرکز بر همه سازمان‌های مرتبط با صنایع خوراک انسان و دام، صرف‌نظر از اندازه یا بخش، مدیریت ایمنی غذا را به یک روند بهبود مستمر تبدیل می‌کند. این استاندارد با کمک به شناسایی، پیش‌گیری و کاهش خطرات ناشی از مواد غذایی در زنجیره خوراک انسان و دام ، یک رویکرد پیش‌گیرانه برای امنیت مواد غذایی اتخاذ می‌کند.

ویرایش جدید این استاندارد، برای هزاران شرکتی که در سراسر جهان از آن استفاده کرده‌اند ، شفافیت به ارمغان آورده‌است. آخرین پیشرفت‌ها عبارتند از:

  • پذیرش ساختار سطح بالای مشترک در همه استانداردهای سیستم مدیریت ISO ، سازماندهی برای ترکیب ISO 22000 با دیگر سیستم‌های مدیریت (مانند ISO 9001 یا ISO 14001) را در یک زمان معین تسهیل می‌کند.
  • رویکرد جدید به خطر به عنوان یک مفهوم حیاتی در تجارت مواد غذایی که خطر در سطح عملیاتی و سطح کسب‌وکار سیستم مدیریت را از هم متمایز می کند.

استاندارد ایمنی و بهداشت مواد غذایی HACCP

Hazard Analysis & Critical Control Point For Food Production

Haccp بر پایه شناسایی و کنترل مخاطرات آلوده کننده مواد غذایی و نیز پیشگیری از وقوغ آنها بنا شده است Haccpو همواره سطح اطمینان بالایی را در خصوص ایمنی محصولات بوجود می اورد. در این سیستم ٬ ارزیابی فرآورده های از راه کنترل فرایند تولید (از مواد خام تا محصول نهایی) صورت می پذیرد.خطرات آلورگی مواد و محصولات در صنایع غذایی کم نمی باشند. از سوی دیگر٬ علاوه بر سازمان تولید کننده٬ مشتریان نیز می بایست از ایمنی و بهداشت محصولات غذایی اطمینان حاصل نموده و مطمئن شوند که مصرف این محصولات ایمن و بی خطر بوده و منجر به صدمات جانی نخواهد شد. سازمانهایی که دارای تفکر حرفه ای بوده و مسئولیتهای خود را در قبال مشتریان جدی می گیرند٬ سیستم مدیریت مواد غذایی مبتنی بر استاندارد جهانی را انتخاب می نمایند٬ چرا که این سیستم برای کلیه طرفهای ذینفع اعم از خود سازمان٬ مشتری٬ مراجع قانونی و…اطمینان ایجاد می کند که ایمنی محصولات غذایی بطور موثر تحت کنترل بوده و به همراه رعایت الزامات قانونی٬ مخاطرات را به حداقل ممکن می رساند. چنین سیستمی می تواند در جنبه های مختلف از جمله مقاصد تجاری ملی و بین المللی٬ بهداشت و ایمنی و موضوعات زیست محیطی به عنوان یک اهرم قوی و نقطه مثبت٬ سازمانها را یاری نماید.

استاندارد مدیریت کیفیت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمیISO/TS 29001

Quality Management Standarad Dedicated the Oil & Natural Gas |Industry

استاندارد ISO/TS 29001توسط کمیته فنی ISO/TC 67 ، مواد ، تجهــیزات و سازه های دریایی برای صنــایع نفت ، پتروشیــمی و گاز طبیعی تهیه و به عنوان یک ISO/TS برای تعیـین الزامات ISO 9001 : 2008 خاص صنایع نفت پتروشیمی و گاز طبیعی منتشر گردیده است .

با توجه به نیاز خاص این نوع صنایع در توانمند سازی و تکرار پذیری فرآیندهای موثر در مشخصه های عملکردی محصول و تعادل این فرآیندها با شرایط محیطی سازمان ، استاندارد ISO/TS 29001 تاکیدی مضاعف بر اهم موضوعات مطرح در این نوع سازمان ها نموده است .

برخی از موضوعات مورد تاکید این استاندارد به شرح زیر میباشد :

  • آموزش تخصصی کارکنان و تامین کنندگان ( پیمانکاران )
  • نظم و نظافت محیط کار
  • توجه به مشخصه های فنی در کلیه مراحل پدید آوری محصول
  • ثبت دانش فنی در مراحل طراحی
  • توجه به گسترده زنجیره عرضه

با در نظرگیری میزان سرمایه گذاری در صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی و همچنین رشد روز افزون استقرار سیستم های مدیریتی در این صنایع ، به کارگیری مشخصه های فنی ISO/TS 29001 می تواند کمک موثری در رویکرد مدیریت کیفیت بنماید

استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع خودرو ISO/TS 16949

Quality Management Standarad Technical Specification

در تاریخ 1 مارس 1999 اولین ویرایش از استانداردهای بین المللی خودرو سازی تحت نام ISO/TS 16949توسط سازمان جهانی استاندارد بین المللی ( ISO ) منتــشر شد و در چار چوب نیازمندی های اســتاندارد بین المللی DIN EN ISO 9000  با ارائــه نیازمندی های خاص صنــعت خودرو سازی که تلفیــقی تخصصی از استاندارد های اروپائی و امریکایی VDA 6.1 و QS 9000 می باشد ، زبان مشــترکی را ایجاد نموده که از شــرق تا غرب بزرگترین شرکــت های تولید کننده خــودرو و قطعه ساز نظیر FIAT, Audi, Volks Wagen, GM, Ford, Peugeot, Daimler, Chrysler, Renault و ….. آن را لازم الاجــرا دانسته و اجرای ان را به پیــمانکاران و قطعـه سازان خود نیز توصیه نمودند با اوج گیری فعالیت های واحدهای تولیدی و صنعتی در همسویی و مطابقت با خواسته های مورد نظر مشتری ، صنایع خودرو سازی کشور ناگزیر به جهت گیری به سوی جدیدترین خواسته ها و الزاما” تاین صنــعت شده و بــرای برآوردن نیازها و خواسته های کیفیتی مشتری باید به سمت استاندارد های تکمیل کننده ای که در تمام دنیا با استقبال گسترده ای روبرو شده است گام بردارند ، این استاندارد بر اساس استاندارد DIN EN ISO 9001 نوشــته شده و در هر بــند خواسته های مکملی که از سطــح بالاتری نسبت به DIN EN ISO 9001 برخوردار است ، بیان شده و بهبود مستمر علاوه بر رضایت مشتری از مهم ترین اهداف آن می باشد .

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و داده ها ISO/IEC 27001

International Standard for Information Security Management System

این استاندارد که مجموعه ای از کنترلرها و چک لیست های پیشنهاد شده امنیتی میباشد برای استفاده همزمان با استاندارد ISO/IEC 27002 و به منظور صدور گواهینامه تدوین گردیده است. نکته قابل توجه این است که هنوز دریافت گواهینامه ISO/IEC 27001 امری اختیاری است و می تواند توسط ارگانها و یا سازمانها اجرا نشود.

گواهینامه ایزو 27001 مبین این موضوع است که یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات طبق یک استاندارد برتر گواهی گردیده است. گواهینامه ای که توسط یک مرجع ثبت وصدور گواهینامه شخص ثالث صادر می شود بیانگر این است که شما پیش بینی های لازم جهت حفاظت اطلاعات حساس در برابر دسترسی ها و تغییرات غیر مجاز را مبذول نموده اید.

در این استاندارد همچنین استانداردهایی نظیر ISO/IEC 17799:2005 و سری ISO 13335 و ISO/IECTR 18044:2004 و ” راهنماهای OECD برای سیستم های امنیت اطلاعات و شبکه ها – به سوی فرهنگ امنیت ” را به همراه می آورد که فراهم آورنده راهنمائی جهت ایجاد امنیت اطلاعات می باشند، و نیز مشتمل بر برخی کنترل های جدید مانند تأکید بر شاخصه های امنیت اطلاعات و مدیریت حادثه است.

سیستم مدیریت مدیریت کیفیت در خدمات آموزشی ISO10015

Quality management - Guidelines for training

 جهانی شدن و توســعه سریع تکنــولوژی ها ، شرایط شرکت ها و رقابت را بازار تغییر داده است . کیفــیت منابع نیروی انســـانی فاکتور کلیدی برای حفظ عملکرد بالا میباشد . برای توسعه منابع انسانی لازم است که سرمایه گذاری مستمری انجام شود . برای محافظت از این سرمایه گذاری بر روی آموزش و توسعه مدیریت منابع انسانی ، نیاز به سیستمی میباشد تا فرایندهای توسعه منابع انسانی را طرح ریزی ، پیاده سازی ، ارزیابی و کنترل نماید

سیستم مدیریت مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکیISO13485

Medical devices Quality management systems

تجهیزات پزشکی به عنوان یکی از مهم ترین و حساس ترین صنایع روز جهان ، نقش بسیار پررنگی را در زندگی همه انسان ها ایفا می کند . جمعیت چندین میلیاردی جهان و استفاده مستقیم همه آنها از فرآورده های گوناگون صنایع تجهیزات پزشکی   حساسیت های بسیاری را برای صنعتگران این عرصه به وجود آورده است . از این رو حفظ رویه ای ثابت و کم نوسان و با قابلیت اطمینانی بالا در تولید و عرضه محصولاتی از این طیف اهمیت فراوانی دارد ، چرا که کمبود و نقصان در تولید و عرضه این محصولات عواقب حقوقی و قانونی را برای  تولید کننده و عرضه کننده در پی خواهد داشت. در اتحادیه اروپا ، برآورده سازی قوانین اتحادیه اروپا ( قوانین تجهیزات پزشکی قابل عملکرد فعال در بدن ، قوانین تجهیزات پزشکی و قوانین تشخیص آزمایشگاهی ) لازمه تجارت در زمینه وسایل پزشکی می باشد برای اثبات انطباق با الزامات اتحادیه اروپا، می توان سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 13485 را پیاده سازی نمود و گواهینامه آن را دریافت کرد . استاندارد ISO 13485 بر اساس ISO 9001 : 2015  می باشد و استقرار آن منافعی زیادی را به دنبال دارد و در بیشتر موارد برای شرکت های تجهیزات پزشکی که محصولات را صادر می کنند ، ضروری می باشد.

سیستم مدیریت مدیریت رضایتمندی مشتریان ISO 10004

Quality management Customer satisfaction system

این استاندارد بین المللی راهنمایی لازم برای طراحی و ایجاد یک فرایند موثر و کارآمد در بررسی شکایت / عدم رضایت را در تمامی زمینه فعالیتهای تبلیغاتی و مرتبط با تجارت الکترونیک را در بر دارد .اطلاعات بدست آمده از طریق فرایند بررسی شکایت / عدم رضایت می تواند منجر به بهبود تولیدات و فرایندها شود . در مقطعی که نارضایتی به طور کامل پی گیری میشود به بهبود شهرت سازمان صرفه نظر از سایز ، مکان و محدوده منتهی میشود .

سیستم مدیریت مدیریت یکپارچه IMS

integrated management systems

در صورتی که تصمیم به پیاده سازی استاندارد های مدیریت کیفیت ، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی گرفته اید و آن را به عنوان ماموریت استراتژیک خود در نظر گرفته اید در این صورت راه خود را برای ارتقاء کیفیت محصول یا ارائه خدمت ، انطباق با الزامات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی انتخاب کرده اید ، هزینه های مربوط به پیاده سازی این استاندارد ها را کاهش داده اید و در نهایت از مزیت های رقابتی آن استفاده خواهید نمود:  ممکن است احساس نیاز سازمان به سیستم مذکور بنا بردلایلی همچون انتظارات مشتریان  الزام قانونی و الزام دولتی باشد.

سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت شغلی و محیط زیست HSE-MS

Health, Safety & Environmental Management System

HSE متشکل از حروف اول سه واژه است: Health به معنای بهداشت, Safety به معنای ایمنی و Environmental به معنای محیط زیست . در حقیقت HSE ،موضوعات بهداشت،ایمنی و محیط زیست را در پروژه ها تحت کنترل خود در می آورد. امكان سنجی، برنامه ریزی و اجرای هر طرح یا پروژه حتی با دارا بودن مزیت های فنی و اقتصادی در صورتی كه در تعارض با اصول بهداشتی، ایمنی و محیط زیست باشد قابل توصیه نمی باشد،‌ با توجه به ارتباط تنگاتنگ بهداشت،‌ ایمنی و محیط زیست و بهر ه گیری همزمان  از آنها، باعث كاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان می گردد. این رویکرد علاوه بر مقابله با بیماری، آسیب، خسارت و ضایعات به زمینه های گسترده سعادت و رفاه زندگی و محیط کار می پردازد و معنای علمی آن درآمیخته شدن تولید اقتصادی با ایجاد سطح زندگی و کار مناسب و تعالی یافته است. بنابراین با اتخاذ این رویکرد یک توسعه صنعتی مناسب و مردم گرا (توسعه پایدار) که منتج به سلامتی است حاصل می گردد.

لذا حفظ و ارتقاء سطح سلامت کار یکی از اهداف سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست می باشد.

استاندارد مسئولیت اجتماعی ISO 26000

Social Responsibility

سازمان بين‌المللي استانداردها طي يك فرايند طولاني و پيچيده و از طريق اجتماعي عمومي، ايزو 26000 را كه يك راهنماي داوطلبانه در خصوص مسؤليت اجتماعي بنگاه‌هاست، تدوين و منتشر كرده است. در اين سند 118 صفحه‌اي كه به قيمت 50 تا 160 يورو فروخته مي‌شود، تمام الزام‌هاي مربوط به مسؤليت اجتماعي بنگاه‌ها از ساير سندهاي بين‌المللي، مانند بيانيه سه جانبه سازمان بين‌المللي كار، راهنماهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، اصول راهنماي ملل متحد در خصوص حقوق بشر و كسب و كار، و ميثاق جهاني ملل متحد استخراج و ارايه شده است.

استاندارد بین المللی آب آشامیدنی ISO 24510 : 2007

Activities relating to drinking water

دسترسي به آب حق مسلم هر انساني است، اين گفته سازمان ملل متحد است كه اهداف توسعه هزاره اي آن، بهبود دسترسي به آب آشاميدني و گسترش خدمات فاضلاب در سراسر جهان تا سال 2015 مي باشد. براي پشتيباني از اين تلاش، ايزو مجموعه اي از استانداردها را در زمينه آب آشاميدني و خدمات فاضلاب تدوين نموده كه يك روش شناسي عمومي در زمينه ارزيابي خدمات ارائه شده توسط صنايع آب، از هر نوع و اندازه در سراسر دنيا، ارائه مي نمايند. انتظار مي رود استانداردهاي ISO 24510, ISO 24511 و ISO 24512 كه توسط كميته فني ISO/TC 224، براي تامين كيفيت آب و خدمات فاضلاب، تدوين شده اند، مروج گفتگو و توسعه مداوم در حوزه خدمات آب و در ميان ذينفعان آن، اعم از مالكين، قانون گذاران و مصرف كنندگان باشد.روش شناسي از طريق برقراري ارتباط ميان عملكرد يك صنعت و اهداف آن نظير ترويج بهداشت عمومي، حفاظت از محيط زيست و ارائه خدمات به كاربران آن، عمل مي كند.

استاندارد تأیید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون ISO/IEC 17025

Global Quality Standard for Testing & Calibration Laboratories

استاندارد ایزو 17025 الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون ISO/IEC 17025 این استاندارد الزامات عمومی برای احراز صلاحیت جهت انجام آزمون و یا کالیبراسیون و نیز نمونه برداری تعیین  می شود. این استاندارد در برگیرنده انواع آزمون و کالیبراسیونی است که با استفاده از روش های استاندارد ، روش های استاندارد شده و روش های ابداع شده در خود آزمایشگاه انجام میگیرد.

این استاندارد در مورد کلیه سازمانهای انجام دهنده آزمون و یا کالیبراسیون کاربرد دارد و مثلا شامل آزمایشگاه های شخص اول ، شخص دوم و شخص ثالث و نیز آزمایشگاه هایی است که آزمون و یا کالیبراسیون در آنها بخشی از بازرسی و گواهی کردن محصول را تشکیل می دهد.این استاندارد در مورد کلیه آزمایشگاه ها صرف نظر از تعداد کارکنان با گستره حوزه فعالیت های آزمون و یا کالیبراسیون کاربرد دارد. هر گاه آزمایشگاهی یک یا چند فعالیت مذکور در این استاندارد ، از قبیل نمونه برداری و طراحی و ابداع روش های جدید را انجام نمی دهند، الزامات مذکور در بندهای مربوط به این فعالیت ها اعمال نمی شود.

استاندارد مدیریت انرژی BS/EN 16001

Energy Management

استاندارد ایزو 16001 الزاماتی را برای استقرار ، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت انرژی را تعیین می کند. در چنین سیستمی به تعهدات قانونی سازمانها نیز توجه خواهد شد . همچنین سازمانها ممکن است در راستای قوانین کشوری یا سایر الزامات محلی نیز تعهداتی داشته باشند و الزامات این استاندارد می تواند یک رویکرد سیستمی را برای  بررسی و تجزیه و تحلیل انرژی در اختیار سازمانها  قرار بدهد.در این استاندارد صرف نظر از اینکه چه نوع انرژی می بایست صرفه جویی شود ، تاکید بر ایجاد یک سیستم مدیریتی دارد که بتواند بهبود مستمر را در استفاده از انرژی برای سازمان به ارمغان بیاورد.هر سازمانی که تمایل به تضمین انطباق با استراتژی های انرژی ملی یا بین المللی دارد می تواند از این استاندارد استفاده کرده و نتایج اثربخش آن را ببیند. همچنین سازمانها می توانند از این استاندارد برای خود ارزیابی مصرف و مدیریت انرژی استفاده قرار داده و در فرآیندهای ارزیابی انرژی شخص ثالث از آن استفاده نمایند.

CE marking

علامت CE انطباق محصول با قوانین و مشخصات تعریف شده در اروپای متحد را نشان می دهد . محصولی که موفق به اخذ این آرم می شود ، می تواند در تمامی کشورهای اروپای متحد و اتحادیه تجارت آزاد اروپا  بدون محدودیت برای فروش ، به بازار عرضه شود و با داشتن آرم CE مجوز به بازارهای اروپایی را پیدا می نماید . علاوه بر کشورهای اروپایی بسیاری از کشورهای همسایه ایران و حاشیه خلیج فارس نیز، داشتن نشان CE را به عنوان شرط پذیرفتن کالاها جهت واردات اعلام کرده اند.

    سبد خرید