سوابق آموزشی

رزومه آموزشی شرکت هرمس بسیاری از شرکت های دولتی و غیر دولتی بنام ایران را در بر میگیرد که میتوان به اسم های نامی همچون

استانداری اصفهان

بیمـه ایـــران

اتاق بازرگانی

فولاد مبارکه( مجتمع )

بانک کشاورزی

دارو سازی فارابی

صدا وسیمای اصفهان

یگان ویژه ناجا

اداره کل فرهنگ وارشاد

دانشگاه علوم پزشکی

و ....... اشاره کرد

بازه آموزش های شرکت هرمس بسیار گسترده و فراگیر میباشد چنانچه میتواند کلیه ارگان ها ، اصناف ، تولیدی ها و شرکت های دولتی و غیر دولتی را در بر گیرد

آموزش ها به صورت فیزیکی و مجازی قابل دسترس قرار گرفته است که باعث سهولت و کاربردی بودن امر آموزش میشود

برای دیدن رزومه 12 ساله و کامل شرکت مهندسی هرمس میتوانید از طریق لینک زیر فایل کامل را دانلود کنید