اخذ ایزو برای رستوران ها

استاندارد های قابل اخذ برای رستوران ها :

-         استاندارد رستوران سبز – ارائه غذاهای سالم و ارگانیک : استاندارد Green restaurant

-         استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی : ایزو 22000

-         استاندارد روش های خوب ساخت مواد خوراکی : استاندارد GMP