بسته استانداردهای مدیریتی ( عمومی )

 

 

در قسمت مدیریت شما قادر به گرفتن این استانداردها میباشید

استاندارد مدیریت کیفیت : ایزو 9001

استاندارد مدیریت تداوم کسب و کار : ایزو 25999BS

استاندارد مدیریت امنیت در زنجیره تامین : ایزو 28000